Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

Constantin DUMITRU, mărturii din ecouri.Decanul de vârstă al maximafiliştilor români, sing. Constantin Dumitru, a împlinit la data de 11 noiembrie 2014 vârsta de 99 de ani. Ultimii ani ai vieţii sale seculare marchează o nemeritată rătăcire în ceaţa deasă a suferinţei dar, nimeni şi nimic nu poate estompa activitatea sa filatelică şi mai cu seamă cea maximafilă. S-a născut la Topolovăţu Mare din judeţul Timiş şi a urmat cursurile Institutului de Studii Hidrotehnice din Bucureşti. Pasiunea pentru filatelie s-a manifestat din copilărie, de când vedea timbre la debitele de tutun. Chiar dacă o mărturisire directă este imposibil de obţinut, am mers puţin pe firul vieţii sale filatelice având ca ghid pe amabila sa fiică, doamna Dina Maria. Dumneaei nu a fost atrasă de filatelie dar, are o stimă deosebită faţă de cei pasionaţi de timbre deoarece presupune că toţi seamănă cu prietenii şi colaboratorii tatălui său, cei ce-l vizitau frecvent sau cu care purta o intensă corespondenţă. Prezenţa în casa părintească a doctorului Valeriu Neaga, prezenţă datorată şedinţelor de lucru pe teme maximafile, era pentru doamna Dina o adevărată desfătare. Făcea cu drag serviciile de protocol servind câte o cafeluţă, dulceaţă sau şerbet, deoarece avea ocazia de a discuta cu doctorul Neaga, om blând şi agreabil. Prezenţa frecventă la discuţii şi a domnilor George Popovici şi Ioan Daniliuc îi consolidau părerea că filatelia este o pasiune nobilă şi foarte serioasă. Admira de fiecare dată florile minunate pe care le aduceau la fiecare vizită colegii din provincie, Nerva Târnăveanu, Virgiliu Moroiu şi în mod special doctorul Petru Pitea de la Cluj. Simte şi acum lipsa vizitelor  dar, resemnată, este convinsă că din viaţă trebuie reţinut doar binele şi frumosul.
Venerabilul Constantin Dumitru trăieşte greu dar este permanent un jalon al drumului mereu ascendent al maximafiliei româneşti, drum făurit cu perseverenţă împreună cu bunul său prieten Valeriu Neaga şi ceilalţi colaboratori. Vestea mutării la cele veşnice a doctorului Neaga a fost un şoc imens pentru prietenul Dumitru. Doamna Dina relatează cu lacrimi în ochi disperarea tatălui său la aflarea veştii tragice. Repeta mereu că nu înţelege cum a putut muri un om tânăr şi, pe deasupra, medic fiind. Se confirma din nefericire, maxima conform căreia „medicul este ca acoperişul: poate apăra de ploaie, nu şi de trăsnet!”. Şi există câte un trăsnet rezervat pentru fiecare dintre noi...
Confirmare a colaborării filatelice cu dr. Neaga Valeriu. Rev Filatelia nr.11/1976
Lista articolelor sub semnătura C. Dumitru în revista "Filatelia"
  NUCLEUL BUCURESTEAN DE TEORIE MAXIMAFILĂ.
 
Lucrul în echipă era caracteristic activității doctorului Valeriu S. Neaga.  Acesta îl avea drept „mână dreaptă”  pe inginerul topometru Constantin DUMITRU, bucureștean, apropiat ca vârstă cu acesta, pasionat, cunoscător al tainelor maximafile și posesor al unei colecții de o valoare excepțională. Amiciția și colaborarea celor doi avea desigur ramificații în întreaga țară, din acest grup de mari colecționari făcând parte printre mulți alții Nerva TÂRNĂVEANU (Tg. Mureș), Virgil MOROIANU (Constanța) sau Petru PITEA (Cluj), cu care se purta o corespondență și o legătură telefonică permanentă. Subiecte: expoziții, expozanți, realizări de ștampile și cărți poștale ilustrate concordante subiectelor mărcilor aflate în planurile de emisie ale Poștei Române, etc.
Momentul apropierii mele de Maximafilie, petrecut prin anii 70 i-a prilejuit doctorului Valeriu S. Neaga descoperirea în mine alături de pasiunea pentru ilustrata maximă și a pasiunii pentru sistematizare, sintetizare, ordonare și codificare, fapt care a determinat atragerea mea alături de grupul Neaga - Dumitru, implicit crearea nucleului bucureștean de teorie maximafilă.  Faptul că eram toți trei din București și că, la rândul meu locuiam în același cartier (Pajura) cu Constantin Dumitru, a facilitat întâlnirile noastre de lucru bi și trilaterale. Aportul nostru substanțial la îmbogățirea patrimoniului teoretic al Maximafiliei a fost generat și facilitat de alegerea doctorului Valeriu S. Neaga în fruntea Comisiei F.I.P. de specialitate și s-a manifestat prin actualizarea, corectarea și modernizarea reglementărilor în vigoare, prin articole apărute în reviste de specialitate sau în cataloage de expoziții, etc.
Vă voi prezenta succint un singur moment interesant al activitatii trioului, moment legat de disputa privind primordialitatea mondială a ilustratei maxime grecești aparținând colecționarului român Vasile PĂNESCU din Focșani, reprezentând Stadionul Olimpic din Atena, realizată cu o marcă și o ștampilă din 1896. Detalii privind această piesă și expertiza pe care echipa noastră tehnică a efectuat-o se află în articolul meu, apărut în revista Filatelia și preluat ulterior în mai multe prestigioase publicații maximafilie din Portugalia, Italia, Brazilia, Bulgaria, etc
Despre ce este vorba? În exponatul cu temă Olimpiade al colecționarului Vasile Pănescu exista această ilustrată maximă, în al cărei text de prezentare era recomandată ca fiind PRIMA REALIZARE MONDIALĂ. Cu alte cuvinte Maximafilia nu se născuse în secolul XX, odată cu maximele cu piramide, ci mai devreme, în secolul XIX. Acest lucru a deranjat marii maximafiliști ai lumii (Colonelul De la Ferte – Franța, Antonio Furtado-Portugalia, Luigi Morera – Italia) care nu au putut accepta NICIODATA că altcineva în afara lor, în speță un român, ar putea avea o atât de valoroasă piesă. Și, ca urmare, au contestat-o! Pretextul găsit era că ștampila atingea prea puțin marca poștală și, prin urmare exista suspiciunea că marca neobliterată ar fi fost lipită ulterior, alături de o ștampilă autentică aplicată inițial doar pe ilustrată. Am stat atunci multe ore împreună cu doctorul Valeriu S. Neaga și cu inginerul Constantin Dumitru să expertizăm maxima, să găsim cea mai clară demonstrație a  veridicității, corectitudinii și autenticității piesei și până la urmă am găsit-o. Cu ajutorul unei bucăți de hârtie de calc. Peste marcă și ștampilă am pus calcul și am poșat cu un creion moale. A apărut perfect rotund și neîntrerupt conturul ștampilei, inclusiv pe porțiunea mărcii poștale. QED (ceea ce era de demonstrat) !
ing. George Popovici – Heraldica
Bucureşti, noiembrie 2014
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Venerabil al maximafiliei.
Implicarea venerabilului Constantin Dumitru în activitatea maximafilă din România a avut ca rezultat direct dezvoltarea maximafiliei la nivel european şi mondial, structurarea unei stabile baze de activitate formată din grupele maximafile din asociaţiile judeţene, consolidarea cunoştinţelor teoretice ale maximafiliştilor şi ca urmare, o amplă activitate expoziţională în ţară. În mod firesc, domnul Dumitru C. participa cu profesionalism la jurizarea exponatelor prezentate la marile acţiuni filatelice organizate în toată ţara. Cataloagele expoziţiilor ni-l prezintă în postura de preşedinte sau ca membru al juriilor marilor expoziţii de maximafilie.


Din coleţia de cataloage expoziţionale a domnului Vasile Florkievitz - Braşov
 Să sperăm într-o minune care să ne aducă bucuria de a obţine mărturii directe de la seniorul maximafiliei româneşti, Constantin DUMITRU !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu