Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

PACEV IOAN, mărturisiri... (1)

FILATELIA ÎN ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE

Tradiţia filatelică, în oraş are peste 80 de ani şi este puţin cunoscută. Merită, ca alături de alţi filatelişti din oraş, să-l amintim pe cel care a creat prin această pasiune, o faimă oraşului, în domeniul filateliei, pe domnul Pacev Ioan. În urmă cu 45 de ani şi-a descoperit această pasiune de a aduna cu migală, în mod cronologic, mărcile poştale, la început fără o tematică anume,apoi a început să colecţioneze mărci poştale neştampilate şi ilustrate maxime. Prima temă a inimosului filatelist a fost „ Descoperiri geografice”, care cuprindea timbre şi ilustrate maxime. A urmat apoi trecerea la o temă foarte grea şi foarte pretenţioasă „ Pictura secolului al XIX din Franţa”, cu ilustrate maxime. De aici, începe un traseu demn de urmărit şi admirat al acestui om cu suflet nobil, iubitor de cultură. A început participarea la concursuri în ţară, a făcut corespondenţă cu ţări ca: Indonezia, Japonia, Canada, America Centrală şi ţările europene, Franţa, Germania, Polonia, Ungaria, Grecia, Portugalia, URSS, Bulgaria, Elveţia şi altele. Prin schimburi de materiale filatelice, prin cumpărări directe de la colecţionari, care participau la diferite expoziţii, a reuşit ca, în toţi aceşti ani, să adune un material enorm, din tema picturii, atât în mărci poştale, dar şi în ilustrate maxime.

A participat personal la expoziţii judeţene, interjudeţene, din localităţile ţării: Bucureşti, Timişoara, Bacău, Craiova,Constanţa, etc. Au urmat apoi participări la expoziţii internaţionale din Italia, Budapesta, Kracovia, Chişinău, Grecia, Bulgaria, Franţa, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg.A trimis exponate în Portugalia şi fosta RDG. Pentru toate aceste participări a primit diferite premii în obiecte, bani, diplome, dar în special medalii la rang de argint vermeil mare şi în majoritatea cazurilor locul II la participări internaţionale. Are un vast material filatelic, colecţionat din peste 45 de ţări ale lumii, de pe toate continentele, se poate spune că este o colecţie aproape completă.
Veteranul maximafiliei româneşti, prieten cu calculatorul...
Fiind cunoscut, atăt pe plan naţional cât şi internaţional, mereu i se cerea să participe la concursuri şi expoziţii filatelice. La ora actuală, acest minunat cetăţean al oraşului, dacă ar fi sponsorizat, ar putea duce şi mai bine faima oraşului în domeniul filateliei. Prin grija Consiliului Local şi al Casei de Cultură ar trebui organizată o expoziţie, prin care locuitorii oraşului şi în special generaţia tânără să vadă lucruri de-a dreptul extraordinare, atât ca valoare a expoziţiei, cât şi exemplul muncii unui om deosebit.

Aşa cum declară domnul Pacev Ioan, i-a plăcut să fie econom, să se lase de fumat, să evite restaurantele, să fie ordonat, să continue să-şi îmbogăţească cunoştinţele generale şi să aibă prieteni printre cei mai de seamă conducători ai mişcării filatelice din Europa. Tot datorită muncii sale meticuloase, făcută cu pasiune, ca arhivar al Primăriei, a pus ordine în evidenţa documentelor. Studiind arhivele vechi ale oraşului, acest om este un izvor nesecat de informaţii şi date despre viaţa comunităţii, fiind cel mai bun istoriograf al oraşului. Pentru toate acestea, noi îi aducem un pios omagiu de recunoştinţă şi credem, fără teama de a greşi, că poate deveni unul din cetăţenii de onoare ai oraşului, iar Clubul Filateliştilor să fie înfiinţat şi să-i poarte numele.Despre cultura sânmiclăuşeană se poate scrie enorm de mult şi de aceea îndemnăm pe tineri să scrie despre viaţa culturală a oraşului, ajutaţi printr-o strategie elaborată de Consiliul Local prin Casa de Cultură. 
Sânnicolau Mare, 11 noiembrie 2007
Publicat de: http://pacev.blogspot.ro/ filatelia in viata lui Pacev Ioan 
 ************
PASIUNEA MEA DE A COLECŢIONA

Revenind la pasiunea mea de a colecţiona mărci poştale şi Ilustrate Maxime, am preferat această activitate, la început, privind şi admirând unele mărci poştale aplicate pe plicuri care circulau prin poştă, din care am început să le păstrez pe cele care mi-au plăcut ca şi culoare, temă sau grafică. Apoi, am mai vizitat unele expoziţii locale şi judeţene, din păcate destul de puţine. Am antrenat şi pe copii mei să adune în clasoare mărci poştale (timbre) care se găseau de cumpărat la poştă în nişte pliculeţe la preţuri destul de mici, majoritatea fiind obliterate/ştampilate. Am ales ca temă “Descoperiri geografice-călătoriile”, “Personalităţi de ştiinţă şi cultură”. Am avut şi o temă la “modă” -Lenin- în acea vreme aceasta pentru a avea acces la participarea la expoziţii cu o temă politică. Toate acestea se petreceau în urmă cu 55 de ani. Pentru a putea cumpăra mărcile poştale prin abonament,îmi trebuiau bani, dar cum bugetul familiei era limitat şi orientat pentru alte cheltuieli am fost nevoit să renunţ la fumat şi la consumarea oricărei băuturi alcoolice. Nu m-am dus la nici un local, decât numai dacă am fost nevoit să particip în mod protocolar,dar şi atunci un timp foarte scurt unde nu am abuzat de nimic. Timpul a trecut, am continuat să colecţionez prin cumpărare şi schimburi prin corespondenţe, sau direct de la partenerii de la expoziţii, mărcile preferate, pentru alcătuira unui exponat. M-au atras “Reproducereile de artă” din diferite ţări, astfel că, corespondenţa mea s-a extins aproape pe toate continentele în nenumărate ţări. Cu dicţionare diferite, am reuşit să corespondez în limbile de circulaţie internaţională, fiind ajutat şi de profesori care stăpâneau mai bine limba germană, engleză, franceză, maghiară, etc..
Ioan Pacev în faţa unuia dintre exponatele sale


Am reuşit să alcătuiesc un exponat de Ilustrate Maxime cu sprijinul şi îndrumarea regretatului dr.Valeriu Neaga din Bucureşti, pe care l-am cunoscut la diferite expoziţii, titlul fiind “Pictura franceză din sec.al XIX-lea”. Astfel, în decursul anilor am reuşit să pot participa şi personal la expoziţii judeţene, interjudeţene, republicane şi internaţionale Ungaria, Polonia, Rep.Molodova (care era încă sub ocupaţia rusească) Franţa, Luxemburg, Italia, Germania, Grecia, Bulgaria, Portugalia. Am participat la peste 25 de expoziţii unde am fost premiat cu diplome şi medalii în rang de argint şi vermeil, ceeace echivalează cu locul doi,,la expoziţiile internaţionale.

Maximafilia este o ramură a filateliei care constă din o carte poştală ilustrată cu o anumită temă (pictură, floră, faună, sport, etc.) pe care se aplică marca poştală pe partea din faţă a ilustratei, cu aceiaşi concordanţă de temă, cu ştampila de zi a poştei din ţara şi localiatea unde se află, să zicem, tabloul cu pictura personajului respectiv. In concluzie trebuie să existe concordanţa maximă de imagine, loc, timp şi data apariţiei timbrului. Orice juriu este foarte exigent în ceeace priveşte aceste concordanţe, nerespectarea lor, conduce imediat la descalificarea expozantului (mergând până la a-l considera un fals)

Colecţia , are o anumită valoare financiară, datorită în primul rând, dificultăţilor de a procura piesele în sine, socotind şi mărcile poştale ce sunt aplicate,dar cea mai imporantă valoare rămâne cea sentimentală a dragostei şi gustului pentru frumos pentru cultură şi cunoştiinţele pe care le degajă celor care le privesc şi le trezesc admiraţia pentru arta creată de om să bucure privirile şi sufletele. 

Mărturisire consemnată pe blogul personal “http://pacev.blogspot.ro” joi, 15 noiembrie 2007
 
************  
...DESPRE PRIETENIA CU DR. VALERIU NEAGA 
  Referitor la relaţiile mele cu regretatul Dr. Neaga Valeriu, pot să vă spun că prin anii 1965, l-am cunoscut la o expozitie de filatelie plus maximafile, în Timisoara, unde am discutat, dânsul fiind membru al juriului, apoi, au urmat corespondeţele. Eu trimiteam pentru a fi obliterate şi cerificate diferite ilustrate, la dânsul, cu diferite teme, pe care mi le returna. Îmi scria îndrumări pe aceste teme, în plus de toate articolele din "filatelia". L-am însoţit aproape la toate expoziţiile din ţară, eu cu o tematică mai modestă (“Oameni de ştiinţă şi cultură”, “Călătorii şi descoperiri geografice”, tema “Lenin în maximafilie”), apoi la sugestia dânsului şi cu ajutorul şi relaţiile pe care le avea peste hotare, m-a ajutat să procur CM. cu tema “Pictură”, prin schimburi, informaţii, procurări de adrese ,cumpărări la expoziţii, etc. apoi am trecut la “Pictura franceză sec.XIX. Am participat împreună la Tg.Mureş, Bacău, Constanţa, Brasov, Reşiţa, Cluj-Napoca, Botosani, Timişoara, la Bucureşti la Naţională, în Rep. Moldova etc. Au urmat participările peste hotare la Luxemburg, Kracovia, Budapesta, Italia, Germania. Am trimis prin dânsul exponatul meu în Grecia, Portugalia, Bulgaria.
Dl Pacev I. cu dr. V. Neaga la Chisinău 2001
Ne-am împrietenit, l-am vizitat acasă la Bucureşti de două ori, am petrecut o vacanţă cu familiile la Herculane. El a venit acasă la Sannicolau Mare, la mine. Soţiile s-au cunoscut şi înţeles bine. In străinătate m-a împrumutat cu bani. M-a lăsat în Italia singur, că a trebuit să plece în Brazilia la Rio de Janeiro ca membru în juriu la o expoziţie de mare amploare. Deja, era confirmat ca preşedinte al Comisiei Mondiale de maximafilie. Oriunde am fost peste hotare a ţinut câte o conferinţă în limba franceză, pe care o vorbea curent. La fiecare participare la expoziţii au fost întâmplări care merită povestite cu lux de amănunte. Diverse întâmplări; în viitor voi încerca să redau câte puţin din fiecare loc. Ca persoană, (cred nu numai eu, ci toţi cei care l-au cunoscut) a fost un mare om de omenie, gata să facă tot ce era posibil să ajute, să îndrume, să găsească soluţii pentru a putea să se obţină paşaportul căci în acele timpuri, să ai viză pe paşaport pentru o ţară occidentală era o mare performanţă. Prin felul lui de a interveni (fără să facă compromisuri cu.... ) reuşea şi se bucura de încredere deoarece promova forma asta de cultură prin filatelie. Am mai păstrat câteva scrisori; multe nu le-am păstrat deoarece eram în relaţii amicale şi ne întâlneam de câteva ori pe an şi discutam, pot spune cu certitudine că pe linia de maximafilie. Lui îi datorez aproape tot! Stigerea lui din viaţă a fost o foarte mare pierdere pentru actul de cultură promovat prin maximafilie în ţara noastră.
Voi continua ca să vă scriu...
 
Sânnicolau Mare, 29 octombrie 2012
Plic din corespondenţa cu dr. V. Neaga
+ + + + + + + + + + + + + +
Cu o amabilitate demnă de tot respectul, secretariatul Primăriei orașului Sânnicolau-Mare a confirmat trecerea la cele veșnice a bunului nostru prieten Ioan Pacev. Am aflat astfel, cu o impardonabilă întârziere cauzată de lipsa de comunicare din cadrul asociației, că la data de 13 ianuarie 2015, regretatul Ioan Pacev aplecat la întânirea din Ceruri cu bunul să coleg și compatriot dr. Valeriu Neaga. Cetățenii orașului păstrează amintirea concitadinului lor și l-au omagiat în ziarul local din care reproducem:

Faire-part publicat de Primaria Sannicolau Mare
„Cu inimile pline de tristețe, angajații Primăriei și primarul Dănuț Groza, se roagă pentru odihna veșnică a domnului Ioan Pacev care a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Credem că nu există sânmiclăușean care să nu-l fi cunoscut pe domnul Ioan Pacev, să nu-i fi apreciat munca sau să nu-l fi admirat pentru omul care a fost. Arhivar al orașului încă din 1994, domnul Ioan Pacev a preluat și a organizat actele Primăriei și ale școlilor, lăsând în ordine și deschizând către cei interesați istoria Sânnicolaului Mare. Domnule Ioan Pacev, ne veți lipsi mult, dar promitem să avem grijă de munca pe care ne-ați încredințat-o! Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut, pentru toate lecțiile de istorie și toate lecțiile de viață pe care ni le-ați dat! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să ne ajute să-l pomenim veșnic!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu