Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

Nerva TÂRNĂVEANU, din mărturisiri...

Pentru o imagine mărită, click dreapta pe oricare imagine şi "deschide legătura în filă nouă"...
Articol în revista "Curierul filatelic"
NERVA TÂRNĂVEANUPreşedintele Asociaţiei Filateliştilor din judeţul Mureş


De 30 de ani îndeplineşte - neîntrerupt - funcţia de preşedinte al filateliştilor mureşeni! Iată o dovadă grăitoare privind activitatea deosebită a acestui cunoscut filatelist român, activitate care a reprezentat, şi reprezintă o componentă esenţială a mişcării noastre filatelice din ultimele decenii.

Născut la Tg. Mureş, provenind dintr-o familie de intelectuali (tatăl ofiţer activ iar majoritatea rudelor apropiate, preoţi de rit greco-catolic), după terminarea şcolii primare, urmează tradiţia familiei fiind elev al Liceului Militar Mihai Vitezul. Studiile universitare le termină la Facultatea dc Ştiinţe Juridice din Cluj-Napoca.

Activitatea filatelică o începe prin colecţionarea de mărci poştale româneşti, adunând tot ce apare cronologic. În 1964 este ales secretar al fostului AFR Mureş, ca după nici 3 ani să fie ales preşedinte, funcţie pe care o îndeplineşte şi azi. Din acest punct de vedere, dl. Nerva Târnăveanu este - după părerea noastră, unicul preşedinte din ţară prin longevitate în această funcţie. Ajutat de Marc Horaţiu, dar în special de dl. dr. Valeriu S. Neaga pe care-l consideră părintele maximafiliei româneşti, se formează şi se afirmă ca unul dintre valoroşii maximafilişti din ţară, iar cunoscutul cercetător Gh. Cserni din Arad îl ajută să pătrundă „tainele" unei importante ramuri a filateliei, şi anume istoria poştală românească.

Concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de preşedinte de Asociaţie filatelică depune o deosebită activitate expoziţională concretizată în participarea la peste 50 (!) de expoziţii republicane şi inter-judeţene obţinând un Aur Mare, 7 medalii de Aur, 27 de medalii în rang de Vermeil Mare şi Vermeil. Amintim dintre exponatele care au obţinut suprema distincţie - Aur - pe acelea cu subiectele: „Pagini din istoria Franţei", „Michelangelo Buonaroti", „Poşta austriacă în Bucovina", „Evenimente istorice franceze", „Poşta austraică din Bucovina de Nord", „Poşta austriacă în Cernăuţi". Valoarea deosebită a exponatelor dlui Nerva Târnăveanu îi conferă dreptul de a participa la nu mai puţin de 23 de expoziţii internaţionale de o deosebită valoare filatelică mondială cum au fost: „Balcanfila '71", „Euromax'74", „Tomis '75", „FlP-Italia '76", „FIP Granada '92" şi multe altele. Datorită deosebitei sale competenţe privind analizarea exponatelor tematice, dl. Nerva Tâmăveanu este cooptat în 67 de jurii naţionale, republicane, interjudeţene şi naţionale cu participare internaţională. Prezent la diferite manifestări filatelice internaţionale, dl. Nerva Târnăveanu îşi aduce o deosebită contribuţie la Simpozionul de maximafilie Franţa-România, este delegat la Conferinţa filatelică a fostelor ţări socialiste de la Moscova, la Simpozionul „Euromax II" de la Cracovia, delegat cu referat la colocviul internaţional de maximafilie din cadrul expoziţiei „Italia '76 FIP" de la Milano, delegat laConsfătuirea filatelică a ţărilor balcanice de la Vraţe, delegat la Consfătuirea bilaterală de filatelie de la Magdenburg (fostul RDG-România) etc.

In perioada 1984-1989 este ales membru în Comitetul executiv AFR iar în perioada 1990-1992 este ales vicepreşedinte al FFR. Pentru îndelungata şi bogata sa activitate filateli­că, a fost distins cu Diploma pentru insigna de onoare clasa Aur a fostului AFR, iar S.R.F.T.M. din Bucureşti îl cooptează ca membru de onoare al său.

Aurel Anton (A.I.J.P.)

Curierul Filatelic, Anul VII, nr. 71 ♦ februarie 1996
*************************** 

Filatelia, apreciată în Judeţul Mureş

…“După vremurile tulburi de după Primul Război Mondial a crescut numărul filateliştilor în judeţul Mureş, şcolarii mai ales, fiind mari colecţionari. In 1929 a apărut un cerc filatelic, s-a încercat şi editarea unei reviste de specialitate. Prin 1953 nu numai cercul filatelic şi-a reluat activitatea dar s-a deschis şi primul magazin  de timbre, în oraş fiind 80 de colecţionari. In anii ’80 Asociaţia Filateliştilor din Judeţul Mureş număra peste 2.000 de colecţionari înregistraţi dintre care mulţi participau la concursuri naţionale şi internaţionale, datorită preşedintelui de atunci, regretatul Nerva Târnăveanu, fostul director cormercial la Industria Cărnii, care timp de 30 de ani a stat în fruntea asociaţiei câştigând peste 50 de medalii şi zeci de diplome. “Asta a fost pasiunea lui, nimic nu-l interesa decât timbrele. Nu-i trebuia maşină, nu economisea pentru nimic…decât pentru timbre. A partcipat la numeroase expoziţii, a fost membru în juriul multor expoziţii în fosta Yugoslavie, în Ungaria, Polonia, Germania, Rusia”, spune soţia lui, doamna Lucia Târnăveanu. ”A trăit 84 de ani şi s-a dus într-o oră, dar colecţia a lichidat-o neavând cine sâ-i urmeze pasiunea pentru timbre,” a mai adaugat văduva. In 1985 evenimentul anului a fost organizarea la Târgu Mureă, în perioada 14-21 ianuarie, a expoziţiei filatelice ”Olimpiada de Iarnă”, la care au participat colecţionari din 14 ţări. Târgumureşenii au obţinut 12 din cele 73 de medalii oferite de un juriu exigent”. …
 Articol preluat cu mulţumiri din:
 http://www.zi-de-zi.ro/filatelia-ascunde-o-lume-intr-un-timbru/ Iulie 15, 2009
Nerva Tarnaveanu (primul din dreapta) la simpozionul prilejuit de expozitia Balcanfila 1991 - Bacau

Revista Filatelia nr.10-2007, gazdă a faire-part-ului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu