Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

Ioan MICU, din mărturisiri...Plic omagial dedicat profesorului Ioan Micu - Bacău

Maximafilia românească şi filatelia în ansamblul ei, datorează profesorului Ioan MICU recunoştinţa cuvenită celui care a sprijinit cu ardoare toate manifestările expoziţionale desfăşurate în municipiul Bacău.
Născut la 2 noiembrie 1930, profesorul Ioan Micu şi-a dedicat viaţa extraprofesională acţiunilor de sprijinire a activităţilor culturale băcăuane. Un incendiu necruţător i-a distrus în anul 1968 locuinţa cu toată agoniseala de o viaţă, inclusiv colecţiile filatelice. A pierdut colecţia filatelică dar, nu a putut pierde pasiunea pentru filatelie şi a decis să şi-o manifeste activând pentru realizarea expoziţiilor filatelice. Devenind preşedinte al filialei Bacău a A.F.R. şi-a materializat decizia şi a devenit „motorul” expoziţiilor. A coordonat cu succes apreciat şi recunoscut de către toţi participanţii, Bilaterala de maximafilie România-Ungaria din anul 1983 şi apoi Expoziţia naţională de maximafilie din anul 1986. Reacţiile doctorului Valeriu Neaga, animatorul maximafiliei româneşti, au fost prompte şi s-au materializat şi prin câteva epistole (reproduse mai jos) adresate preşedintelui CO dar şi colectivului cu care acesta colabora fructuos. Profesorul Ioan Micu are harul de a atrage oamenii cu care colaborează spre finalizarea unei acţiuni oricâte dificultăţi ar apărea pe parcurs. Această calitate l-a ajutat să-şi formeze o echipă cu care a lucrat mai bine de un deceniu pentru organizarea marilor expoziţii filatelice la Bacău.
Astăzi, marea parte a filateliştilor încearcă să minimalizeze sau chiar să suprime valoarea a două expoziţii care, la vremea desfăşurării, erau considerate cele mai ample manifestări filatelice româneşti; este vorba de expoziţia filatelică „Socfilex 89” şi de expoziţia „Balcanfila 91”.
La vernisajul expoziţiei "SOCFILEX'89" - Bacău
 
Sala de expunere la "Balcanfila '91 - Bacău
Tăgăduite de acele persoane care nu sunt în stare să organizeze în prezent nici măcar o miniexpoziţie şi le declară cu obrăznicie „produse comuniste”, cele două expoziţii internaţionale organizate la Bacău vor rămâne incontestabil, incluse ca evenimente filatelice de succes în istoria filateliei româneşti! Preşedintele CO ale acestor expoziţii a fost prof. Ioan Micu. Acesta are meritul de a fi susţinut cu ardoare includerea clasei maximafilie în regulamentele de organizare ale expoziţiilor. Gestul de susţinere a contribuit indubitabil la consolidarea poziţiei obţinute de maximafilie la F.I.P. prin efortul doctorului Valeriu Neaga.
Atitudinea de susţinere a maximafiliei manifestată de prof. Ioan Micu a constituit motivaţia acordării titlului de „Membru onorific” al Societăţii Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga”, răsplată a maximafiliştilor care se adaugă preţuirii generale manifestate de toţi filateliştii şi includerii sale în Rotonda filateliştilor români.
------------------------------------------------------------------- 
MULŢUMIRI, MULŢUMIRI, MULŢUMIRI...

Bucureşti,23 noiembrie 1983
Mult stimate Domnule Profesor MICU,

Sînt prea vii şi intense impresiile recentei călătorii la Bacău pentru a nu le aşterne pe hîrtie şi a vă împărtăşi bucuria deplinei reuşite a manifestărilor pentru care Dvs. şi colaboratorii apropiaţi aţi pus atîta suflet, pasiune, experienţă şi entuziasm.

Impresia aceasta este nu numai a mea,ci si a tuturor celor care au avut fericitul prilej de a fi prezenţi în aceste zile la Bacău. Delegatia maghiară,ca şi Domnul Vasil Vassiliev,au plecat încîntaţi şi compleşiţi de frumoase impresii. Totul a decurs perfect,inclusiv la Otopeni,la aeroport. In gară ne-a aşteptat D-l Nedelcu, care a rezolvat şi cu "patul" la vagonul de dormit pentru Sofia. Eu cu soţia şi D-l Dumitru, i-am condus pe unguri, la ora 2o,5o iar D-l Stănescu pe D-l Vassiliev,la ora 22,lo.

Vă felicit din toată inima pentru succesul desăvîrşit al manifestărilor pe care le-aţi organizat la Bacău, ecoul pe care acestea le-au avut şi continuă să le aibă în rîndul fi-lateliştilor. Vă mulţumesc călduros pentru receptivitatea cu care aţi primit toate sugestiile (ca de altfel şi celorlalţi colaboratori, inclusiv celor de la "montare"),pentru amabilitatea cu care ne-aţi primit pe toţi cei veniţi din alte părţi, inclusiv pe "ne-filatelişti" (numai membri de familie!).

Aceleaşi mulţumiri,tuturor celor care au fost alături de Dvs.şi în primul rînd Doamnei Miou, pentru înţelegerea deosebită şi, mi-aş permite să spun, chiar răbdarea de care a. dat dovadă în perioada pregătitoare ca şi în timpul desfăşurării manifestărilor filatelice.

Va îmbrăţişez cu toată simpatia şi prietenia,asigurîndu-vă de deosebita preţuire şi consideraţie!
*******************
multumiri de la dl. V. Vassilev Bulgaria


URĂRI DE SUCCES LA EXPOZIŢIA "SOCFILEX'89"

AMINTIRI DE LA INCONTESTABILA 
"BALCANFILA '91" BACĂU
Prof. Ioan Micu (dreapta) prezentând Bacăul delegaţilor.

La primirea oficialilor expoziţiei de către Prefectul Bacăului

Preşedintele CO, prof. Ioan Micu, acordă diplome expozanţilor.


Preşedintele CO, prof. Ioan Micu, premiazã la SOCFILEX '89

 PROF. IOAN MICU - BACĂU
OMUL APRECIAT DE COLEGI... 
prof. Ioan Micu (stânga) şi bunul său amic Dorel Ţanu
O întâlnire cu Nicos Rangos - Cipru, preşedintele comisiei de maximafilie FIP
Mărturie a consideraţiei doctorului Valeriu Neaga

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu