Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

Gheorghe VĂDUVA membru al asociatiei "Les Maximaphiles Français"".

 S-a mutat la cele veşnice colegul maximafil
VĂDUVA GHEORGHE !
Filatelist contestat în ţară şi chiar şi în alte ţări, a fost fondator al primei grupe de maximafilie înfiinţate de doctorul Valeriu Neaga la Bacău, apoi a activat la Craiova. Modul său conflictual de abordare a problemelor maximafile l-a izolat faţă de colectivele din care a făcut parte şi, din păcate, sfârşitul vieţii l-a petrecut singur, departe de foştii să colegi de pasiune. Vestea tristă a trecerii la cele veşnice mi-a parvenit foarte târziu iar data şi împrejurările sfârşitului său sunt incerte şi acum, după (probabil) zece luni de la deces. Să memorăm faptele sale bune şi să-i păstrăm locul de "pionier" al maximafiliei româneşti!
Odihnescă-se în pace!
    *********************************************
De la constituirea primei grupe de maximafilie (Bacău 1957) evoluţia maximafiliei în România a avut un ritm susţinut. Numărul filateliştilor care au abordat şi maximafilia a crescut şi grupul maximafiliştior români era cunoscut şi recunoscut de către colegii din alte ţări. Dr. Valeriu Neaga avea tot mai multe relaţii de colaborare cu maximafiliştii din alte ţări, mai cu seamă ce cei din Franţa. În Franţa s-au demarat acţiunile care să conducă la recunoaşterea maximafiliei la nivelul F.I.P. Pentru început, s-a acţionat pentru elaborarea regulamentului de maximafilie. Comisia pentru elaborarea regulamentului cuprindea delegaţi din Franţa, România, Italia, Portugalia şi Elveţia. Dr. Valeriu Neaga a fost unul dintre cei mai activi componenţi ai comisiei.

Ca o recunoaştere a activităţii intense a maximafiliştilor români, în anul 1970 s-a desfăşurat la Bucureşti expoziţia bilaterală de maximafilie, România – Franţa.
 După doi ani, a avut loc expoziţia „replică” la Paris. Cele două expoziţii au fost ocazii speciale pentru o mai bună cunoaştere reciprocă şi apoi pentru o amplificare a colaborării dintre maximafilişti.
Sursa foto: revista "Les Maximaphiles Français" nr.255/1970
La data de 10 ianuarie 1970, la recomandarea doctorului Neaga, au fost acceptaţi ca membri ai asociaţiei franceze „Les Maximaphiles Français zece maximafilişti din România. Printre aceştia se afla şi Gheorghe Văduva. Revista asociaţiei franceze a consemnat evenimentul în numărul său 252 din 1970. Gheoghe Văduva a fost înregistrat ca fiind al 2227-lea membru MF.
Gheorghe Văduva, membrul cu numărul 2227 al MF
Necesarul de CM pentru membrii MF din Romania era centralizat de dr. V. Neaga
  Colecţia de reviste „Les Maximaphiles Français” aflată în posesia lui Gh. Văduva păstrează istoria maximafiliei din perioada 1970 la 1994. De o deosebită importanţă documentară se pot bucura relatările privind pregătirea şi desfăşurarea expoziţiei de maximafilie Franţa – România 1972 dar, în mod special informaţiile privind evoluţia demersului de recunoaştere a maximafiliei drept ramură filatelică la nivelul FIP, de constituire a Comisiei de maximafilie din cadrul FIP iniţial ca subcomisie şi apoi ca fiind independentă.

Sursa foto: revista "Les Maximaphiles Français" nr.321/1978
Maximafiliştii din România şi în mod special dr. Valeriu Neaga, au contribuit activ şi cu rezultate evidente la realizarea obiectivului iniţiat de colegii din Franţa. Dr. Valeriu Neaga a obţinut cu caracter de recunoaştere a meritelor organizatorice alegerea ca preşedinte al comisiei de maximafilie FIP.
----------------------------------------------------------------------------------
  RECUNOAŞTEREA UNEI MARI NEDREPTĂŢI !

 Intr-o scrisoare din anul 2002 adresată unui foarte bun prieten, dr. Valeriu Neaga reabilitează exponatul de maximafilie "Belgia, pământ de istorie, varietate şi pitoresc" confirmând că descalificarea a fost o nedreptate şi o lucrătură a organizatorilor.
Originalul scrisorii
Bucureşti, 17 noiembrie 2002
 „.... Te felicit pentru articolul din revistă şi în general, pentru gestul nobil de a reabilita exponatul lui Geo. A fost o mare nedreptate la Bruxelles. Un joc de interese: un exponat cu „Belgia” al unei belgiene, trebuia să obţină „Aur” la încheierea carierei lui Sanders (el s-a retras şi Asociaţia lor s-a desfiinţat la scurt timp după expoziţie!). Şi, nu puteau fi două exponate cu „Aur” pentru aceeaşi ţară! Este cu atât mai revoltător, cu cât exponatul lui GEO a luat „Aur” la Expoziţia bilaterală Belgia-Romania, unde în juriu au fost ......şi Sanders. Adică tocmai cei care au descalificat exponatul lui Geo. La alte expoziţii, a fost în juriu de la Ferté sau Thenard (ambii preşedinţi ai Comisiei F.I.P. de maximafilie) şi tot a obţinut medalii mari.
          Totul, pe baza unei broşuri, scrise de un negustor francez, Barthelemy, în 1980 şi la care nu au fost până acum nici un fel de comentarii sau replici, inclusiv (sau mai ales) din partea belgienilor. Acest Barthelemy a fost un gen de Wertheimer-Ghika, care, după toate falsurile lansate pe piaţă şi-a permis să-i facă „şarlatani” pe Tripcovici şi pe Spineanu.
          Te îmbrăţişez şi-ţi doresc multă sănătate şi succes!”
                                      Valeriu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu