Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

1965 - PRIMA EXPOZIŢIE DE MAXIMAFILIE

Faceti click pe imagine pentru a o mări


„O MICĂ LECŢIE DE MAXIMAFILIE"
PRIMA EXPOZIŢIE MAXIMAFILĂ
DlN ŢARA NOASTRĂ

"Intre 5-22 iulie (1965 n.ed.) a avut loc în Palatul Poştei Centrale din Bucureşti, prima expoziţie maximafilă din ţara noastră. Expoziţia a fost organizată de filiala A. F. R. Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei generale a poştelor şi al conducerii A. F. R. şi datorită entuziasmului unui grup de „maximafilişti".
Festivitatea de inaugurare a fost deschisă de tov. Ion Dumitrana, vicepreşedinte al Asociaţiei filatelistilor din R. P. R.
Tov. dr. Valeriu Dumitrescu, preşedintele filialei A. F. R. din reg. Bucureşti, a adus felicitări şi mulţumiri expozanţilor pentru originala manifestare.
Tov. Constantin Pavlovschi a vorbit despre emoţionantul eveniment pe care îl constituie o expoziţie numai cu ilustrate maxime şi a arătat că este vorba nu de o manifestare competiţională ci de una demonstrativă, pentru a atrage interesul maselor.
Tov. dr. Valeriu Neaga a adus sa­lutul filialei A. F. R. din reg. Bacău, exprimîndu-şi dorinţa ca într-un viitor cît mai apropiat să fie organizată şi o expoziţie naţională de maximafilie.
În spiritul intenţiei manifestate de organizatori - ca această expoziţie să constituie o mică „lecţie de maximafilie" - primele 5 panouri au avut rolul de a ilustra atît ce este cît şi ce nu este maximafilia. Un panou a prezentat indicaţiile de ordin general, trei panouri au explicat - prin texte şi ilustraţii - condiţiile pentru a realiza o ilustrată maximă : con­cordanţa de subiect, de timp şi de loc; ultimul panou din această serie a înfăţişat mai multe ilustrate care, deşi în aparenţă ar fi maxime, nu se încadrează, totuşi, în această ramură.
Expoziţia propriu-zisă a cuprins un număr de 28 panouri. Primele 12, alcătuind un exponat colectiv (dr.V. Neaga, C. Pavlovschi, Mark Horaţiu, V. Stanică) au prezentat ilustrate maxime cu tema „România 1948-1965" : stema, oameni de seamă, munca, pacea, vederi din ţară, monumente, sport, Cosmos, floră, faună.
Un număr de 16 panouri au fost dedicate diferitelor tematici, cuprinzînd exponate realizate de: Ion Dordea („Copii"), Petre Iosifesou („Crucea Roşie"), Victor Stanică, („Faună"), dr. Valeriu Neaga („Floră"), Const. Pavlovschi („Vederi din diferite ţări"), dr. Valeriu Dumitrescu („Medicină"), utemista Valentina Iosifescu (ilustrate „prima zi" din Japonia, emisiuni ofi­ciale), Mark Horaţiu („Aerofilatelie", „Artă"), Eugen Moroşanu („Maeştrii artei universale"), Veronica Neaga („Compozitori").
Expoziţia - deosebit de spectaculoasă - a constituit o frumoasă surpriză pentru numeroşii vizitatori, atrăgînd colecţionării ilustratelor maxime, mulţi adepţi noi.
Presa centrală, precum şi staţiile de radio şi televiziune au popularizat  această manifestare.
Cu prilejul expoziţiei a fost apli­cată o ştampilă ocazională cu textul „Prima expoziţie maximafilă Bucureşti 1965/ 5. 22.VII.""

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu