Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

EXPOZITIA REPUBLICANĂ BOTOSANI 1984Faceţi click pe imagine pentru a o mări
MAXlMAFILIA PE MERIDIANELE LUMII 
Este o mare similitudine între explozia impresionismului în pictură, la sfîrşitul secolului XIX şi a maximafiliei în filatelie. La acel sfîrşit şi început de secol, cînd o poartă se deschidea în drumul de la o epocă la alta, cînd o pagină se întorcea în istoria picturii, impresionismul a fost considerat ca o aventură spirituală fără egal. Aproape la fel s-a întîmplat şi în filatelie, în a doua jumătate a secolului XX. Noile tendinţe şi afirmări nu şi-au găsit de la început sprijinul sau cel pentru înţelegerea din partea unora care împărtăşesc ca şi noi, aceeaşi pasiune, dar care, scoşi din anumite „canoane" şi puşi în faţa unei situaţii noi în care ei nu se regăseau, aceasta i-a-îngrijorat şi poate chiar i-a tulburat. Repetate propuneri la F. I. P prin care se cereau recunoaşterea maximafiliei ca o ramură cu drepturi egale a filateliei, începînd cu congresele de la Budapesta (1971) şi Bruxelles (1972), au fost primite cu rezervă. Abia la Madrid (1975), Congresul F. I. P. a recunoscut colecţiile de ilustrate maxime şi a recomandat organizatorilor de expoziţii să le admită în competiţie, iar la Amsterdam (1977) s-a aprobat constituirea „Subcomisiei de maximafilie” în cadrul Comisiei de filatelie tematică F.I.P. La Praga (1978) a fost aprobat „Statutul internaţional al maximafiliei" şi a fost inclusă în „Regulamentul general al expoziţiilor F.I.P." o clasă de maximafilie, sub rezerva acceptării acesteia de către organizatori. Congresul de la Essen (1981) a aprobat transformarea Subcomisiei în Comisie.
Deşi consfinţite aceste drepturi de către forumul mondial al filateliştilor şi în ciuda afirmării tot mai evidente a maximafiliei internaţionale, reacţiile negative au continuat; moţiuni privind desfiinţarea Comisiei de maximafilie au fost prezentate chiar în anii următori la Congresele de la Paris (1982) şi Rio de Janeiro (1983), autorii lor fiind nevoiţi să le retragă, pentru a evita .un eşec lamentabil. Majoritatea delegaţilor la Congres au înţeles că.maximafilia nu poate fi ignorată şi nici izgonită din marea familie a filateliei. In ciuda acestor vicisitudini, maximafilia a luat un avînt deosebit în ultimul deceniu. Putem afirma cu toată convingerea şi sentimentul unei reale satisfacţii, că o contribuţie importantă la aceste succese au avut-o maximafiliştii români. In literatura filatelică sînt menţionate în mod frecvent, ca momente de referinţă, Expoziţia europeană de maximafilie „EUROMAX" şi „Primul simpozion internaţional", organizate la Bucureşti în octombrie 1974. De atunci în continuare, pe lîngă cele existente în Belgia, Franţa şi România, au luat fiinţă numeroase asociaţii de maximafilie sau secţii în cadrul asociaţiilor filatelice din : Austria, Brazilia, Bulgaria, Elveţia, Grecia, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Ungaria. Douazecisisase de federaţii filatelice naţionale - membre ale F.I.P., şi-au desemnat delegaţii în Comisia de maximafilie. Au fost organizate importante manifestări eminamente maximafile în Belgia (Belgomax 82, Maximabe 83, Beneluxmax), Franţa (Exeumax - expoziţie multilaterală), Grecia (Bilaterala Grecia - Belgia şi Balkanmax), Italia (Maximitalia 82 şi Intermax 83), Luxemburg (Luxmax - expoziţie multilaterală), Portugalia (Salonul de maximafilie de la Estremoz), Ungaria (Expoziţia naţională 1982), etc. Pe continentul american a fost organizată prima expoziţie de amploare, la nivel naţional, în Brazilia (martie 1984). Reuşite colocvii, simpozioane sau întîlniri internaţionale s-au organizat în timpul expoziţiilor „Philexfrance '82", „Intermax '83" (Italia), „Exeumax" (Franţa), „Balkanmax" (Grecia), în centrul discuţiilor fiind: apărarea ilustratei maxime şi respectul statutului său, lupta împotriva falselor obliterări, aprecierea colecţiilor de ilustrate maxime la expoziţii, maximafilia printre tinerii filatelişti, etc. Manifestările din ţara noastră fac obiectul unui alt material care se publică în catalog. Totuşi, nu mă pot abţine să nu scot în evidenţă reuşita expoziţie bilaterale organizate de Filiala Bacău în noiembrie 1983 şi simpozionul internaţional „Filatelia - mijloc de colaborare între popoare", care a avut un larg răsunet, atît în ţară, cît şi peste hotare. Colecţiile maximafile au fost prezentate la numeroase expoziţii filatelice naţionale (în Belgia, Franţa, Grecia, Italia, Noua Caledonie, Portugalia, etc.) şi internaţionale (22 la „Philexfrance '82", 18 la „Brasiliana '83", 13 la „Espana '84"). Pentru toamna acestui an (1984) este prevăzută o Expoziţie internaţională la Bruxelles „Maxibelga '84", care a suscitat reacţii contradictorii, din partea unor filatelişti conservatori pe care „noul” îi îngrijorează şi le răscoleşte anumite noţiuni cu care ei sînt deja o-bişnuiţi. Este semnificativ de menţionat că anul viitor, în 1985, se va organiza la Hamburg (R.F.G.) o Expoziţie filatelică internaţională cu mărci moderne emise în perioada 1973 - 1982 şi care prevede şi o clasă pentru maximafilie, organizatorii fiind aceiaşi care în 1983, la Rio de Janeiro ceruseră desfiinţarea Comisiei de maximafilie. Se constată în general o îmbunătăţire calitativă a colecţiilor prezentate la expoziţii, cît şi în realizarea ilustratelor maxime, îndeosebi cînd aceasta se face de către sau sub îndrumarea asociaţiilor sau secţiilor de maximafilie. Din ce în ce mai mulţi colecţionari îşi realizează ei înşişi ilustrate maxime, în deplină concordanţă cu prevederile Statutului internaţional. Conştienţi de perspectivele ce i le oferă maximafilia, ei ies din turnul de fildeş al colecţionarului, pentru a se avînta în cercetare şi creaţie, reuşind astfel să-şi afirme personalitatea, iniţiativa şi elanul lor, în toată amploarea. În prezent este important p.e lingă propaganda ce o facem noi pentru colecţionarea ilustratelor maxime, organizarea unor exponate interesante şi cît mai competitive, să veghem la realizarea unor ilustrate maxime cît mai reuşite şi în deplină concordanţă cu prevederile reglementărilor F.I.P., la care am subscris cu toţii şi pe care le susţinem. Pentru noi toţi „maximafilie", înseamnă acţiune şi ideal; trebuie să milităm pentru acţiune în continuă mişcare, în serviciul unui ideal în plină dezvoltare. In viitor trebuie să facem mai mult decît am făcut pînă acum, să fim mai ataşaţi de filatelie, considerînd în orice împrejurări marca poştală ca obiectul principal de colecţionare.
In tentativa de a considera dreptul nostru la existenţă, în marea familie a filateliei, trebuie să evităm două pericole : în domeniul acţiunii - indulgenţa ; în domeniul idealului - descurajarea. Oricît de mari ari fi greutăţile, noi trebuie să activăm ! Oricît de mici ar fi rezultatele, noi trebuie să sperăm !

Dr. Valeriu S. NEAGA

Preşedintele

Comisiei Internaţionale de Maximafilie (F.I.P.)
************ 


PALMARESUL
celor mai valoroase distincţii obţinute de expozanţii români în perioada 1970 - 1983
(medalii de aur, vermeil, premii speciale şi argint la expoziţii internaţionale sub patronaj F.I.P.).

1. Expoziţia bilaterală de maximafilie  România  - Franţa (Bucureşti, 1970).

            Medalie de vermeil - IoanArghir (Bacău).

2. Expoziţia filatelică „Baikan-filia III" (Bucureşti, 1971).

            Medalie de vermeil - Constantin Dumtiru (Bucureşti).

3. Expoziţia bilaterală de maximafilie Franţa - România (Paris, 1972).

            Marele premiu al expoziţiei, oferit de Preşedintele Republicii Franceze :

            dr. Valeriu Neaga (Bucureşti).

            Medalii de aur - Ioan Arghir (Bacău), Constantin Dumitru (Bucureşti) şi Antonina Gherasim (Bucureşti). Medalie de vermeil - Remus Georgescu (Timişoara).

4. Prima expoziţie republicană de maximafilie (Botoşani, 1973).

            Medalie de vermeil - Paul Angelescu (Rîmnicu-Vîlcea).

5. Expoziţia bilaterală de maximafilie Belgia - România (Bruxelles, 1973).

            Medalie de aur (cu felicitările juriului) - Victor Ivănescu (Bucureşti).

            Medalii de vermeil - Ioan Arghir (Bacău), Mircea Cristea (Braşov) şi George Popovici H. (Bucureşti).

6. Expoziţia republicană „Maxima '74" (Tîrgu-Mureş 1974).

            Medalii de aur - Remus Georgescu (Timişoara), Virgiliu Moroianu (Constanţa), George Popovici (Bucureşti) şi Nerva Tîrnăveanu (Tîrgu-Mureş).

            Medalie de vermeil - Paul Angelescu (Rîmnicu-Vîlcea).

7. Expoziţia europeană „Euromax" (Bucureşti, 1974).

            Marele premiu pentru cea mai reuşită colecţie tematică din ţara gazdă : George Popovici H. (Bucureşti). Marele premiu „Euromax" pentru o colecţie de ilustrate maxime vechi : Remus Georgescu (Timişoara). Premiul special „Euromax" pentru cel mai bun exponat din clasa de tineret : Cristian Scăiceanu (Craiova). Medalii de aur - Remus Georgescu (Timişoara) şi George Popovici (Bucureşti). Medalii de vermeil - Paul Angelescu (Rm. Vilcea), Vasile Cristea (Bucureşti), Dragoş Nicolescu (Bucureşti), Vasile Pănescu (Focşani), George Popovici H. (Bucureşti) şi Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş).

8. Expoziţia filatelică „Naţiona­la '74" (Bucureşti, 1974).

            Medalie de aur - George Po-poviciu (Bucureşti). Medalii de vermeil - Paul Angelescu (Rm. Vîlcea) şi George Popovici H. (Bucureşti).

9. Expoziţia republicană „Vîlcea '75" (Rm. Vîlcea, 1975).

            Medalie de aur - Dragoş Nicolescu (Bucureşti). Medalii de vermeil - Eugenia Angelescu" şi Paul Angelescu (Rm. Vîlcea), Matei Băiaş (Bocşa), Vasile Cristea (Bucureşti), Arpad Lukacs (Timişoara), Vasile Pănescu (Focşani), Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş) şi Dan Vintilă (Braşov).

10. Expoziţia filatelică bilaterală R. S. Romania. - R. S. Cehoslavacă (Bucureşti, 1975).

            Medalie de vermeil - Remus Georgescu (Timişoara).

11. Expoziţia filatelică „Balkanfila V" (Sofia, 1975).

            Medalie de vermeil - George Popovici H. (Bucureşti).

12. Expoziţia bilaterală de maximafilie Bucureşti - Moscova (Bucureşti, 1976).

            Medalie de aur - Dragoş Nicolescu (Bucureşti). Medalii de vermeil - Victor Ivănescu, George Popovici H. şi George Popoviciu (toţi din Bucureşti).

13. Expoziţia republicană „Ploieşti 1976".

            Medalii de vermeil - Paul Angelescu (Rm. Vîlcea), Vasile Cristea (Bucureşti), Mircea Gociman (Ploieşti), Arpad Lukacs (Timişoara), George Popovici (Bucureşti), şi Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş).

14. Expoziţia bilaterală de maximafilie Moscova - Bucureşti (Moscova, 1977).

            Medalii de aur - George Popoviciu şi Antoneta Scărlătescu (Bucureşti).

             Medalii de vermeil - Angela Cristea şi Constantin Dumitru (Bucureşti).

15. Expoziţia republicană „Constanţa '77" (Constanţa, 1977).

            Medalii de vermeil - Lucia Duca (Tg. Mureş), Victor Ivănescu (Bucureşti), Virgiliu Moroianu (Constanţa), Vasile Pănescu (Focşani), Ieronim Stoica (Timişoara) şi Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş).

16. Expoziţia filatelică „Naţionala '77" (Bucureşti, 1977).

            Medalie de aur - Dragoş Nicolescu (Bucureşti). Medalie de vermeil - Virgiliu Moroianu (Constanţa).

17. Expoziţia trilaterală România - Belgia - Luxemburg, (Constanţa, 1977).

            Medalii de aur - Dragoş Nicolescu şi George Popoviciu (Bucureşti).

            Medalii de vermeil - George Popovici H. (Bucureşti) şi Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş).

18. Expoziţia filatelică „Balkanfila VI" (Belgrad, 1977).

            Medalii de vermeil - Veniamin Micu şi George Popovici H. (Bucureşti).

19. Expoziţia republicană de maximafilie „Banatmax '78" (Timişoara , 1978).

            Medalii de aur - Arpad Lukacs (Timişoara) şi George Popoviciu (Bucureşti). Medalii de vermeil - Florian Atanasescu (Timişoara), Victor Ivănescu şi George Popovici H. (Bucureşti);

20. Expoziţia mondială de filatelie „Praga '78", sub patronaj F.I.P.

            Medalie de argint - Antoaneta Scărlătescu (Bucureşti).

21. Expoziţia filatelică „Naţionala '78" (Bucureşti, 1978).

            Medalii de vermeil - Arpad Lukacs (Timişoara) şi „Cupa A.F.R. pentru cel mai bun exponat de maximafilie" - Dragoş Nicolescu (Bucureşti).

22. Expoziţia filatelică „Balkanfila VII" (Atena, 1979).

            Medalii de vermeil - Arpad Lukacs (Timişoara), Vasile Pănescu (Focşani) şi Antoaneta Scărlătescu (Bucureşti).

23. Expoziţia bilaterală Portugalia — România (Portimao, 1979).

            Medalii de vermeil - Dragoş Nicolescu (Bucureşti), George Popoviciu (Bucureşti) + felicitări, Vasile Pănescu (Focşani) + felicitări, Antoaneta Scărlătescu (Bucureşti) + felicitări, Ion Ungureanu Bucureşti).

24. Expoziţia internaţională „Turipex (Portimao, 1979).

            Medalie de vermeil - Ion Ungureanu (Bucureşti).

25. Expoziţia flatelică „Socfilex" 79 (Bucureşti, 1979).

            Medalii de vermeil - George Popovici H. (Bucureşti) şi Antoaneta Scărlătescu (Bucureşti).

26. Expoziţia filatelică „Balkanphila VIII (Istanbul, 1981).

      nici o medalie

27. Expoziţia republicană „Braşovia '81", (Braşov, 1981).

            Medalii de aur - Grigore Grecu (Botoşani) şi Adolf Pocorschi (Timişoara). Medalii de vermeil - Giinther Makamul (Timişoara) şi Dan Vintilă (Braşov).

28. Expoziţia internaţională de filatelie tematică „Bulgaria '81" (Plodviv, 1981).

            Medalie de vermeil - Paul Angelescu (Rm. Vîlcea).

29. Expoziţia europeană „Euromax" (Krakovia, 1981).

            Medalii de vermeil - Adolf Pocorschi (Timişoara), George Popovici H. (Bucureşti),

30. Expoziţia internaţională „Luxmax '82" (Luxemburg, 1982).

            Medalii de vermeil - Adolf Pocorschi (Timişoara), Antoaneta Scărlătescu (Bucureşti) + premiu de onoare, Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş) + premiu de onoare.

            Diploma de onoare (clasa în afara concursului) - dr.Valeriu Neaga.

31. Expoziţia „Balkanmax" (Atena, 1983).

            Medalii de vermeil + premii speciale - Constantin Dumitru şi Victor Ivănescu (Bucureşti), Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş).

32. Expoziţia bilaterală România - Ungaria (Bacău, 1983).

            Medalii de aur - Virgiliu Moroianu (Constanţa), George Popoviciu (Bucureşti),

            Medalii de vermeil - Vasile Doroş (Bacău), Dragoş Nicolescu, Victor Panaitescu, George Popovici H., Ion Stănescu (Bucureşti), Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş).

33. Expoziţia filatelică „Balkanfila IX" (Bucureşti, 1983).

            Medalii de vermeil - Leon Iancovici, Arpad Lucacs (Bucureşti) şi Nerva Tîrnăveanu (Tg. Mureş).

34. Expoziţia mondială de filatelie „Espana'84) (Madrid, 1984)

            Medalie de argint mare - Victor Ivănescu (Bucureşti). Medalie de argint - Veniamin Micu jr. (Bucureşti).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu