Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

FAIRE-PART în Curierul filatelic - Sibiu

In Memoriam
Dr. Valeriu S. Neaga
01.07.1926 – 09.07.2003
Numele sãu va rãmãne pentru eternitate înscris în cartea de aur a filateliei si maximafiliei românesti. Incã din anul 1951 a întreprins o série de cercetãri în directia descoperirii unor valorosi maximafilisti români si a celor din strãinãtate care au colaborat cu colectionarii nostri.
Coperta revistei
In anul 1957 dr. Valeriu Neaga împrcunã cu un grup de inimosi maximafilisti înfiinteazã la Bacãu o modestã grupã de maximafilie, sprijinind cu multã asiduitate întocmirea exponatelor de maximafilie. A fost participant activ în anul 1959 la organizarea unui Cerc de studii maximafile care functiona în cadrul A.F.R. iar în anul 1965 cu încã trei mari filatelisti romani pune bazele Sectiei de Maximafilie din România. Cu deosebitã abnegatie reuseste sa formeze grupe de maximafilie în tara noastrã, astfel cã pânã în anul 1974 constituie 27 de grupe, iar ulterior pune bazele acestor grupe în toate asociatiile din tarã. A fost autorul multor articole, cronici, recenzii, informatii si noutãti de maximafilie si filatelie medicalã si nu numai, în revistele « Filatelia », « Curierul filatelic » precum si în revistele din strãinãtate.
In anul 1966 a pus bazele editãrii ilustratelor maxime în Romãnia în conditii grafice de exceptie pentru vremea respectivã. A reusit ca împreunã cu un grup de maximafilisti sã organizeze concursurile republicane de maximafilie cu începere din anul 1967, contribuind în acest fel la rãspãndirea maximafiliei în tara noastrã. A initiat actiunea de omologare a ilustratelor maxime ceea ce a stimulat realizarea unor valoroase maxime românesti care sunt recunoscute în toatã lumea datoritã exigentelor manifestate de distinsul nostru maximafilist. A organizat unele expozitii de maximafilie fiind principalul însufletitor al unor grupãri din tarã cum ar fi: Constanta, Baia Mare, Craiova, Brasov, Botosani, Slatina, Slobozia, Târgu Mures, Bacãu, Cluj-Napoca, Sibiu, Bucuresti, etc. Din initiativa domniei sale s-au pus bazele Simpozioanelor nationale de maximafilie, primul având loc la Brasov în anul 1972, apoi la Botosani (1973), Târgu Mures s.a.m.d. Meritã subliniatã strãdania dr. Valeriu Neaga în organizarea expozitiei filatelice ,,Socfilex" din sãlile « Ateneului Roman » în iulie 1973 când la clasa maximafilie au fost aduse cele mai valoroase colectii ale unor renumiti maximafilisti din tarile socialiste, reuniti pentru prima oarã la o manifestare de o asemenea amploare. Datoritã simpatiei de care s-a bucurat dr. Neaga în lumea maximafilistilor, reuseste sã tinã o legãturã strãnsã de schimb si colaborare cu diferite asociatii, grupãri, reviste ori colectionari din strãinãtate. Remarcabil este faptul cã în 1972, la Paris, a primit Marele Premiu al Expozitiei Bilaterale Romãnia - Franta chiar din partea presedintelui Republicii Franceze. A avut o contributie decisivã în organizarea Expozitiei europene de maximafilie ,,Euromax" din anul 1974 de la Bucuresti. reusind sã strângã la aceastã expozitie personalitati filatelice si maximafilisti de marcã din toate tãrile Europei. Reuseste sã formeze un juriu foarte valoros pentru aceastã expozitie cu experti din domeniul maximafiliei din Belgia, Polonia, Franta, Italia, Ungaria, Luxemburg si bineînteles Romãnia. Imbucurãtor a fost faptul cã dr. Neaga a reusit sa invite si expozanti din S.U.A., Brazilia, Argentina, la expozitie participând 175 de colectionari, inclusiv Administratia Postalã a Natiunilor Unite. Prin exigenta în ce priveste realizãrile de maximafilie, atât în tarã cât si în multe tãri ale lumii, a rcusit sã propage maximafilia ca o ramurã nouã si atrãgãtoare a filateliei, depunând eforturi în ce priveste selectionarea colectiilor de maximafilie pentru expozitiile filatelice internationale reusind în acest fel sã determine recunoasterea maximafiliei la expozitiile filatelice, în mod deosebit la cele patronate de F.I.P. Succesele si împlinirile din domeniul maximafiliei pe plan national si international le datorãm celui ce a fost presedintele Sectiei de maximafilie în A.F.R. si presedinte al Comisiei F.I.P. de Maximafilie din 1983. In anul 1993, colectivul de sub conducerea dr. Valeriu Neaga întocmeste « Anuarul membrilor S.R.F.T.M. ». Dr. Valeriu Neaga a fost principalul artizan al expozitiilor de maximafilie a tãrilor balcanice ..Balcanmax" de la Brasov (1986) si Cluj-Napoca
(1997) precum si a nationalelor (republicanelor) de maximafilie organizate începând din 1973. Din anul 1997, dr. Valeriu Neaga a fost ales ca Presedinte de Onoare al S.R.F.T.M., predând functia de presedinte executiv d-lui col. Dr. Ioan Daniliuc. La EFIRO '98, dr. Valeriu Neaga a reusit sã stabileascã un nou record prin faptul cã, la clasa de maximafilie, au fost cei mai multi expozanti înregistrati, iar data de 23 septembrie a fost dedicatã Zilei maximafiliei. Multi dintre maximafilistii formati de dr. Valeriu Neaga au fost remarcati la expozitiile de maximafilie sau au avut comunicãri valoroase la diferite simpozioane nationale si internationale.
Dr. Valeriu Neaga a fost unul dintre cei mai valorosi maximafilisti romani, recunoscut pe plan international, a fost de o bunãtate sufleteascã inegalabilã si o frumusete moralã deosebitã.
Prin disparitia sa din viata filatelicã a lãsat în sufletele tuturor celor care 1-au cunoscut si au beneficiat de ajutorul sãu, îndurare si tristete.
 Dumnezeu sã-l odihneascã în pace si liniste !
col.(r) Victor Surdu - presedintele A.F. din jud. Cluj 
dr. Petru Pitea - presedintele Grupei de maximafilie Cluj-Napoca

Publicat în revista filatelică: Curierul Filatelic, Anul XIII, nr. 127 . iulie - august 2003

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu