Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

VĂDUVA GHEORGHE, mărturisiri... (1)

Click pe imagine pentru mărirea ei...

 S-a mutat la cele veşnice colegul maximafil
VĂDUVA GHEORGHE !
Filatelist contestat în ţară şi chiar şi în alte ţări, a fost fondator al primei grupe de maximafilie înfiinţate de doctorul Valeriu Neaga la Bacău, apoi a activat la Craiova. Modul său conflictual de abordare a problemelor maximafile l-a izolat faţă de colectivele din care a făcut parte şi, din păcate, sfârşitul vieţii l-a petrecut singur, departe de foştii să colegi de pasiune. Vestea tristă a trecerii la cele veşnice mi-a parvenit foarte târziu iar data şi împrejurările sfârşitului său sunt incerte şi acum, după (probabil) zece luni de la deces. Să memorăm faptele sale bune şi să-i păstrăm locul de "pionier" al maximafiliei româneşti!
Odihnescă-se în pace!
    *********************************************

ÎN LOC DE CURRICULUM VITAE
Interviul acordat de domnul Gheorghe VĂDUVA
câştigătorul
medaliei de aur şi al marelui premiu

la expoziţia „BALCANMAX '97”, Cluj-Napoca - 1997
Marele premiu şi medalia
- Aşadar, domnule Gheorghe Văduva, aţi obţinut medalia de aur şi marele premiu în cadrul acestei mari expoziţii care a fost „Balcanmax '97" de la Cluj Napoca; ce înseamnă obţinerea acestei distincţii atât de onorante pentru Dvs. şi, aş spune eu, şi pentru maximafilia românească?
- Pentru mine înseamnă cea mai mare distincţie obţinută
la ediţia Balcanmax şi cel mai deosebit cadou primit cu ocazia împlinirii a 60 de ani anul acesta. Pentru maximafilia românească este o mare onoare ca un expozant român să obţină acest succes având în vedere că este prima medalie de aur acordată în cele 5 ediţii ale expoziţiilor Balcanmax din care 2 în Grecia, 2 în Româ­nia şi una în Bulgaria, la care acelaşi exponat al meu a obţinut medalia de Vermeil mare şi marele premiu.

- Care consideraţi că au fost punctele forte ale colectei prezentate de dvs.?

- Colecţia mea, „Belgia, pământ de istorie, varietate şi pitoresc", după etapa Istanbul '96 a fost refăcută complet; am primit de la preşedintele maximafiliştilor belgieni, Dl Andre Sanders, un catalog specializat, pentru care îi mulţumesc şi pe această cale. Din colecţia mea de peste 600 maxime am selecţionat 6 panouri F.I.P., respectiv 96 de file, în care peste 60% din piese au apărat înainte de 1940, cea mai veche piesă fiind din anul 1912.

- Ce premii anterioare aţi obţinut cu acest exponat la alte manifestări?

- Cu acest exponat am realizat cel mai deosebit palmares intern şi internaţional şi anume 5 medalii de aur (3 la expoziţii naţionale şi 2 la expoziţii internaţionale), 7 medalii de Vermeil mare, 2 Vermeil pre­cum şi 2 argint mare şi 1 bronz-argintat la expoziţii F.I.P.

-   În afara exponatului prezentat la Balcanmax '97, ce alte exponate de maximafilie mai aveţi?

-   Am realizat peste 20 de exponate de maximafilie de când expun, prima expoziţie fiind la Bacău în anul 1963 la care am obţinut marele premiu. Iată câteva din cele mai importante exponate ale mele: „Arhi­tectura în România", „Daco-România 2050", „România pitorească", „Sport", „Pi­sica şi câinele prietenii omului", „Pictura românească", „Un buchet de fiori", „Te­zaure ale artei" ş.a.

-De când colecţionaţi ilustrate maxime şi ce anume colecţionaţi?

-  In 1957 am ajuns la Bacău pentru satisfacerea stagiului militar la o unitate de tancuri şi mai apoi am rămas în acest oraş moldav 14 ani. Aici am întâlnit un împătimit colecţionar de ilustrate maxime, este vorba de Dl. Dr. Valeriu Neaga, care a catalizat în jurul său un nucleu de colecţionari de maxime. Din toţi aceia, eu am devenit elevul cel mai sârguincios, motiv pentru care colaborarea noastră continuă şi azi, după 40 de ani.

- De când aveţi pasiunea colecţionării?

-  Pasiunea colecţionării a început din perioada când eram elev în clasa a VII-a la Şcoala elementară din Filiaşi (Dolj), la început cu timbre, numismatică şi ilustrate iar apoi maxime. După 1958, când a luat fiinţă A.F.R., am devenit membru al acesteia la Bacău unde mă aflam în acea perioadă. In prezent am o colecţie vastă de timbre româneşti şi străine cu temele: floră, faună, sport, cosmos, pictură, poduri, iar la maximafilie aş adăuga colecţii generale: Franţa, Belgia, Bulgaria, Spania, bineînţeles România şi, ca temă specială, „Poduri".

- De când participaţi la expoziţii fila­telice şi ce palmares aţi realizat?

-La expoziţii filatelice particip din 1963 şi până în prezent am participat la 3 expoziţii F.I.P., 30 expoziţii internaţionale, 33 expoziţii naţionale şi 138 expoziţii interjudeţene.

- Ştiu că sunteţi şi membru de juriu. Ce grade aţi obţinut şi la câte expoziţii aţi jurizat?

-  Am obţinut toate cele trei grade de atestare şi am jurizat la 20 de expoziţii din care una internaţională, 7 naţionale, 12 interjudeţene, iar la 6 din ele am fost preşedinte.

- Ce părere aveţi despre această clasă,  maximafilia?

- Maximafilia a luat o dezvoltare deosebită şi în prezent este acceptată şi la expoziţiile F.I.P. Spun aceasta pentru că în 1997 s-a acordat prima medalie de aur unui exponat de maximafilie aparţinând Doamnei Marguerite A. Kotopoulis (Grecia) la expoziţia „Pacific '97" de la San Francisco, exponat prezentat în clasa de onoare la Cluj-Napoca şi prima medalie de aur la expoziţia „Balcanmax '97” de la Cluj-Napoca.

- Ce perspective acordaţi maximafiliei româneşti la viitoarele expoziţii la care ţara noastră va participa?

- România se situează printre puţinele ţări din Europa care au organizat expoziţii de maximafilie de rang înalt. M-aş referi la „Euromax '74", două ediţii „Balcanmax", bilateralele cu Franţa, Portugalia şi Belgia. Apoi recenta manifestare de la Cluj cu o Naţională de maximafilie şi a V-a ediţie Balcanmax este o dovadă în plus că are un mers ascendent.

 A consemnat:
  prof. Nicolae SALADE

Curierul Filatelic, Anul VIII, nr. 88-89 • iulie-august 1997 
************
ZIUA MĂRCII POŞTALE ROMÎNEŞTI
LA BACĂU - 1963

După o pauză nu totală dar destul de lungă, activitatea filatelică din oraşul Bacău a cunoscut, în sfîrşit, un reviriment remarcabil. Imboldul l-a constituit a 5-a sărbătorire a Zilei mărcii poştale romîneşti. In sala Galeriei de Artă a Muzeului regional a fost organizată a treia expoziţie filatelică a oraşului. Expoziţia a însemnat un mare pas înainte faţă de expoziţiile precedente, mărind nivelul, în vădită creştere, al activităţii filatelice locale. S-a remarcat întreaga colecţie a mărcilor R.P.R. (expozant Gh. Văduva), coliţe şi viniete R.P.R. (Ion Lazan), piese prefilatelice (Mihai Gheorghiu), diferite colecţii tematice.

Ceea ce se poate sublinia în mod deosebit la Bacău este dezvoltarea pe care o ia aici maximafilia. Urmând exemplul neobosit al dr. V. Neaga, preşedintele filialei A.F.R., mereu mai mulţi filatelişti locali - maturi şi tineri - sânt atraşi spre această variantă a filateliei, atît de spectaculoasă dar, şi atît de instructivă. Cum e şi firesc, prima adeptă a fost recrutată chiar în familia iniţiatorului „Secţiei de maxi-mafilie din cadrul filialei A.F.R. reg. Bacău", Veronica Neaga, soţia, care a debutat la expoziţia recentă cu ilustrate maxime cu tema „flora". Tot la această expoziţie au mai expus ilustrate maxime : Ion Arghir („Cosmos"), Constantin Dinescu, Zoe Popescu („Oameni de seamă"), Adrian Soroceanu („artă"), UTM-istul Geo Văduva („R.P.R."), eleva Sanda Lazan („R.P.R."). Interesul pentru maximafilie îl întîlnim şi la ceilalţi expozanţi care, deşi în principal au expus colecţii de mărci poştale, şi-au îmbogăţit exponatele cu un număr apreciabil de ilustrate maxime: P. V. Huică („.Construcţii", „Poşta aeriană"), Spiru Cuzmin, (Cosmonautică"), Dan-Sorin Zamfirescu („Basme populare"), Aurel Blaşca („Scriitori  romîni") etc. O altă caracteristică a expoziţiei a fost participarea bogată şi frumoasă a tineretului. Astfel, pe lîngă prezentările clasice, pe filele de album, cerute de participarea la o expoziţie filatelică, tineretul din Bacău a expus şi un număr de teme interesante prezentate original, care au atras în mod deosebit atenţia vizitatorilor nefilatelişti asupra legăturii dintre temele alese şi mărcile cu care erau înfăţişate pe panourile respective; în numărul viitor, în paginile „Filatelia pentru tineret" vom reveni cu amănunte despre aceste exponate. Cu prilejul expoziţiei a fost pus în circulaţie un plic ocazional; desenul reprezintă un peisaj industrial-agricol, caracteristic regiunii. Plicul a fost francat cu valoarea de 1 leu (Combinatul Săvineşti din regiunea Bacău) din emisiunea „Construcţii ale socialismului în R.P.R.", fiind obliterat cu o ştampilă specială.

Încheind aceste scurte consideraţii despre frumoasa expoziţie filatelică din Bacău, nu putem să nu apreciem că ea ar fi fost şi mai reprezentativă dacă nu se limita a fi o expoziţie a oraşului Bacău ci ar fi cuprins întreaga regiune. Filatelişti care ar fi putut expune -maturi şi tineri- există şi la Oneşti şi la Piatra Neamţ şi la Roman etc. Şi ei ar fi putut aduce contribuţia lor, dacă  ar fi fost mobilizaţi  din timp. Expoziţia nu a fost singura manifestare filatelică organizată în oraşul Bacău, cu prilejul Zilei mărcii poştale romîneşti. In sala expoziţiei şi în sala Cinematografului tineretului au avut loc o serie de conferinţe şi de comunicări ţinute de tovarăşii: I. Antonescu directorul Muzeului regional, I. Lazan directorul C.L.D.C. Bacău, Eugenia Antonescu, dr. V. Neaga, M. Gheorghiu preşedintele filialei Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice. A fost prezentat şi filmul „Pe urmele mărcii poştale romîneşti". Una din cele mai frumoase manifestări a fost concursul „Cine ştie filatelie, cîştigă" (examinator, prof. V. Bogdăneţ) care a stîrnit un puternic ecou mai ales în rândul tineretului.

În prezenţa unui reprezentant al redacţiei a avut loc o consfătuire cu cititorii revistei noastre, „Filatelia”, cu care prilej au fost făcute preţioase sugestii de îmbunătăţire. In ziarul local „Steagul roşu" au fost publicate articole şi informaţii cu caracter filatelic.
Revista „Filatelia” nr. 12 din 1963, pag.3
************


MANIFESTĂRI FILATELICE LA BACĂU

Plicul expoziţiei
„Ziua mărcii poştale romîneşti” a prilejuit pentru filiala regională Bacău a Asociaţiei filateliştilor din R.P.R. organizarea unor interesante manifestări în scopul popularizării filateliei în rîndul maselor. Astfel, s-au ţinut în cadrul expoziţiei filatelice o serie de conferinţe din care reţinem „Istoria mărcii poştale” şi „Grafica şi pictura în filatelie", expuse de tovarăşii, Iulian Antonescu şi Eugenia Antonescu. Duminică la cinematograful „Tineretului", în faţa unui numeros public, tovarăşul Mihai Gheorghiu, preşedintele filialei societăţii de ştiinţe istorice şi filologice din Bacău a conferenţiat despre „Succesele filateliei noastre pe plan internaţional şi prestigiul de care se bucură mărcile poştale romîneşti peste hotare". După conferinţă s-au anunţat premiile şi distincţiile acordate celor mai reuşite colecţii de la expoziţia filatelică din localitate.

La grupa „maturi", au obţinut două premii I tovarăsii Gheorghe Văduva şi Ioan Arghir. Premiul II a revenit tovarăşilor Constantin Dinescu şi Ion Lazan, iar premiul III filateliştilor Valeriu Zamfirescu şi Petre V. Huică. S-au acordat diplome exponatelor aparţinînd tovarăşilor Mihai Gheorghiu şi dr. Valeriu Neaga. La grupa „tineret", premiul I a fost acordat elevei Arghir Dorina, premiul al II-lea elevilor Gunar Flaman şi Arghir Dănuţ, iar premiul al III-lea elevilor Lazan Sanda şi Zamfirescu Dan Sorin.S


Publicat în ziarul „Steagul roşu” Bacău - 19 noiembrie 1963
************
Dr. Valeriu Neaga - maximafilie din suflet...
 ************
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu