Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

ARTICOL PUBLICAT IN A.I.M. NOTIZIARIO 1983


" IL DOTT. VALERIU NEAGA"
In data 15 agosto 83, appena rientrato dal Congresso di Rio, il Dott. Neaga, .....
La 15 august 1983, abia întors de la Congresul de la Rio de Janeiro, dr. Valeriu Neaga, președintele Comisiei de Maximafilie a F.I.P., a trimis membrilor Biroului, membrilor Comisiei de Maximafilie şi tuturor celor entuziasmaţi de pasiunea noastră, următoarea scrisoare-telegramă:
"Maximafiliştii din toată lumea au aşteptat cu nerăbdare rezultatele celui de al 52lea Congres al F.I.P. de la Rio de Janeiro, gândindu-se la moţiunea depusă de ”Bund Deutscher Philatelisten” care cerea abolirea Comisiei de Maximafilie.
Voi toți știţi acum că moţiunea a fost retrasă. Acest lucru s-a întâmplat după dezbateri furtunoase și ca o consecinţă a unor intervenţii precise şi convingătoare ale unor numeroase delegaţii şi a unei atmosfere favorabile maximafiliei create înaintea Congresului: contra-moţiunea Biroului de maximafilie prezentată la Castelul San Pietro Terme la 5 iunie 1983 în reuniune lărgită, difuzarea numitei contra-moţiuni către toate Federaţiile filatelice naţionale membre ale F.I.P.. Au continuat apoi, conversaţiile cu delegaţii ţărilor care au asociaţii independente de maximafilie din cadrul Federaţiilor precum și contactele cu țările din America Latină. Am beneficiat de înțelegerea și bunăvoința Comitetului director al FIP pentru specialitatea noastră aşa încât, toate acestea, au contribuit la obţinerea autonomiei Comisiei noastre.
Întorcându-ne acasă, cu satisfacție deplină, ne exprimăm acum recunoștința noastră către:
- Comitetul director al F.I.P.;
- Comitetul de Organizare al "Braziliana ‘83” care, prin acceptarea unei clase de la Maximafilie la expoziţia internaţională, cu un juriu de specialitate, a permis din nou prezența colecţiilor de maximafilie şi afirmarea Maximafiliei alături de celelalte ramuri-surori ale Filatelie ;
- delegațiilor ţărilor care au luat cuvântul cu eficienţă pentru a ne sprijini în timpul Congresului (în ordine alfabetică: Australia, Austria, Belgia, Brazilia Elveția, Franța, Statele Unite ale Americii) și
- tuturor delegaților care au generat, cu aplauze lor, retragerea moţiunii depuse de Germania.
Recunoștința noastră se îndreaptă de asemenea, către toate Federațiile Filatelice Naționale, asociaţiilor maximafile şi maximafiliştilor care, în perioada dintre Congresul F.I.P. de la Budapesta (1971) până la Congresul de la Essen (1981) au luptat pentru recunoașterea Maximafilie și transformarea sub-comisiei în Comisie autonomă. Cheia pentru activitatea noastră viitoare este acţiunea permanentă de apărare a maximafiliei, aplicarea strictă a regulamentelor pentru maximafilie adoptate la Congresul F.I.P. de la Praga din 1978. "
dr. Valeriu Neaga – R.S.Romania

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu