Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

PREŞEDINTE AL S.R.F.T.M.

Click pe imagine pentru mărire
Dr. VALERIU S. NEAGA
 preşedintele S.R.F.T.M. - Bucureşti


La 14 februarie 1948 se înfiinţează la Cluj, Cercul filatelic studenţesc, printre iniţiatorii acestuia (Bandea Gavril, Cornescu Mircea, Derevenco Petre, Lazăr Liviu, Farcaş Mircea, Popa Virgil, Potcoavă loan, Patiţa Silvestru) numărându-se şi tânărul student, care va deveni ulterior doctorul Valeriu S. Neaga. Pătimaş filatelist, asiduu cercetător al mărcii poştale; bun organizator şi aprig susţinător al noii ramuri filatelice, maximafilia, sunt calităţi care îl propulsează între anii 1957-1958 ca Preşedinte al Cercului filatelic din Bacău şi ulterior Preşedinte al Filialei AFR Bacău. În anul 1965 este ales vicepreşedinte al fostului AFR şi membru al Comitetului său executiv. Maşinaţiunile specifice acelor perioade de tristă amintire, invidiile, suspiciunile, deciziile dictatoriale potrivnice dezvoltării unei filatelii naţionale în contextul filateliei mondiale, îl determină să demisioneze atât din funcţia de vicepreşedinte cât şi din aceea de Preşedinte al Secţiei de maximafilie şi filatelie tematică de pe lângă AFR. Bogatele cunoştinţe în domeniul maximafiliei sunt premizele care au dus la alegerea sa ca membru al Comisiei de expertiză a AFR-ului pentru secţia de maximafilie. Odată cu înfiinţarea în 1977 a Comisiei de maximafilie de pe lângă F.I.P. este ales Vicepreşedintele acestei Comisii. Din 1982, datorită neplatei cotizaţiei AFR-ului către Forumul filatelic internaţional, România este exclusă şi din această Comisie. Contribuţia dlui Dr. Valeriu S. Neaga în dezvoltarea maximafiliei îi conferă o serie de cooptări ca membru de onoare în numeroase organisme de specialitate din întreaga lume (Asociaţia italiană de maximafilie, Asociaţia „Themax" din Livorno, Asociaţia „Les Maximaphiles Francais", Gruparea de maximafilie din Israel, Asociaţia portugheză de maximafilie). În februarie 1990 devine preşedintele Societăţii Române de Filatelie Tematică şi Maximafilie.
   O deosebită activitate desfăşoară dr. Valeriu S. Neaga pe tărâm publicistic. Redactează peste 270 de articole şi note publicate în „Filatelia (unde a fost membru în Colegiul de redacţie până în 1993 când a demisionat), Almanahul Filatelic, revista Magazin, România Literară, Îndrumătorul Filatelistului. Este autorul broşurei „30 de ani AFR". Publică o serie de articole de specialitate în presa filatelică internaţională („Les Maximaphiles Francais", „La Philatelie Francaise", „La Tribuna del Collezionista" -Italia, ,,Filatelia"-Malaesia). Este autorul lucrării „Maximafilia - o nouă preocupare în filatelie" (Ploieşti 1976) precum şi a studiului privind ştampilele speciale româneşti din epoca modernă şi contemporană. În 1987 devine membru al Asociaţiei Internaţionale a Ziariştilor Filatelişti (A.I.J.P). Susţine numeroase comunicări la Simpozioanele din ţară şi străinătate (Paris, Milano, Bruxelles, Luxemburg, Katowicze, Rio deJaneiro, Sofia, Atena, Portugalia), comunicări primite cu deosebit interes. Activitatea de expozant îi dă satisfacţia de a pri­mi Marele premiu oferit de Preşedintele Franţei, Georges Pompidou, în 1973 la Paris şi medalia oraşului de pe Sena, iar la expoziţia naţională de marcofilie de la Timişoara din 1988 primeşte pentru exponatul „Ştampile speciale româneşti până în 1947" medalia de Vermeil Mare.
     În calitate de membru de juriu al F.I.P.-ului, participă la jurizarea expoziţiilor mondiale de la Rio de Janeiro (1983), Luxemburg (1983), Atena şi Copenhaga (1987).
    Pentru întreaga sa activitate filatelică, este declarat MEMBRU DE ONOARE atât a fostei A.F.R. cât şi a F.F.R.
Aurel ANTON (A.I.J.P.) 
Director-editor „Curierul Filatelic
Sibiu -
Anul V, nr. 55 ♦ octombrie 1994

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu