Pentru a obţine o imagine mărită, faceţi "click" pe butonul dreapta al mouse-lui pe oricare imagine şi apoi alegeţi obţiunea: "deschide legătura în filă nouă"...

PRIMUL ARTICOL dr. V. Neaga IN "CURIERUL FILATELIC" SIBIU

click pe imagine pentru a o mãri


CE AŞTEPTĂM NOI, FILATELIŞTII,
DE LA CONGRESUL F.F.R.?

Am acceptat invitaţia redacţiei prestigioasei reviste „CURIERUL FILATELIC" de a răspunde la o întrebare dificilă şi extrem de complexă. Mai curînd, cred că ar trebui să ne gîndim la problemele ce urmează a fi ridicate şi discutate în cadrul Congresului şi mai ales, la obiectivele ce vor trebui stabilite pentru viitoarele organe de conducere ale Federaţiei Filatelice Române.
Aceste obiective, ar putea fi împărţite în două mari categorii: pe termen lung (permanente) şi pe termen scurt apropiate).
Obiectivele pe termen lung (permanente):
1. Propaganda filatelică prin toate mijloacele mass-media, sprijinirea revistei „Filatelia" ( ca organ de presă al Federaţiei), prin colaborări „de substanţă" (pe specialităţi filatelice), cît mai diversificate, cît şi pentru difuzarea ei.
Organizarea de expoziţii, simpozioane, conferinţe, editarea de lucrări, cataloage sau sprijinirea materială a unor iniţiative în acest domeniu. 2. Promovarea filateliei în rîndul tinerilor, prin organizarea de concursuri cu premii, îndrumarea şi sprijinirea lor pentru organizarea de exponate şi participarea la expoziţii. Mi se pare interesantă iniţiativa F.I.P.-ului de a constitui, la expoziţii, o grupă intermediară de vîrstă, între 22-26 ani, pentru tînăra generaţie, care va prelua ştafeta de la noi, cei mai vîrstnici.
3. Promovarea filateliei moderne, mult mai accesibilă tuturor categoriilor de vîrstă, mai ales acum, cu noile preţuri (astronomice) ale mărcilor poştale (româneşti şi străine) şi celorlalte piese filatelice. 4. Colaborarea cu Administraţia poştală şi cu diferite organizaţii sau instituţii care au tangenţe sau pot fi implicate în activitatea filatelică (de ex. UNESCO, UNICEF - filialele pentru România), institute şi centre culturale de pe lîngă ambasade, asociaţii de prietenie cu diferite ţări etc.
Desigur, o legătură permanentă cu F.I.P., FISA, FIPO, AIJP etc, cu asociaţii filatelice continentale şi naţionale, pentru popularizarea filateliei româneşti peste hotare, prin: expoziţii filatelice bilaterale sau regionale, simpozioane, schimb de colaborări la reviste filatelice etc.
Constituirea „Fundaţiei pentru filatelie", care ar putea sprijini din punct de vedere material, diferite acţiuni ale FFR: expoziţii, tipărirea de lucrări filatelice etc.
Flux continuu şi reciproc de informaţii între Federaţie şi asociaţiile afiliate. Concretizarea acestor legături prin editarea şi difuzarea unui buletin informativ.
Obiective pe termen scurt (apropiate)
1. Completarea şi definitivarea Statutului F.F.R., în lumina cerinţelor şi evoluţiilor actuale.
2. Actualizarea regulamentelor de funcţionare ale Comisiilor filatelice, aceste „Braintrust of the FFR" şi implicit, activizarea lor.
3. Actualizarea Regulamentului de organizare a expoziţiilor filatelice, în lumina Regulamentelor F.I.P. selecţionarea membrilor de juriu dintre filateliştii care au un atestat corespunzător gradului (nivelului) expoziţiei, iar preşedintele juriului să fie, de preferinţă, un filatelist cu o deosebită competenţă expoziţionaiă precum şi obligativitatea, pentru juriu, a întocmirii „fişei de jurizare", cu punctaj şi a le înmîna expozanţilor.
4. Continuarea pregătirii membrilor de juriu, prin cursuri şi examene, cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului existent.
Pentru succesul în realizarea obiectivelor propuse, asigurarea continuităţii şi unei mai bune legături cu asociaţiile şi societăţile afiliate, este imperios necesar ca funcţia de secretar general al F.F.R.-ului să fie retribuită.
dr. Valeriu S. NEAGA
Preşedinte S.R.F.T.M, Bucureşti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu